School of Biological Sciences |  Universiti Sains Malaysia

  • Home
  • Recent Posts
  • PERUBAHAN TARIKH AKTIVITI PENDAFTARAN KURSUS SEMESTER 1 SIDANG AKADEMIK 2022/2023

PERUBAHAN TARIKH AKTIVITI PENDAFTARAN KURSUS SEMESTER 1 SIDANG AKADEMIK 2022/2023

PERUBAHAN TARIKH AKTIVITI PENDAFTARAN KURSUS SEMESTER 1 SIDANG AKADEMIK 2022/2023 (PERUBAHAN TARIKH AKTIVITI PENDAFTARAN KURSUS)

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Kepada semua pelajar Ijazah Pertama PPSKH,

HEBAHAN SEMULA: PERUBAHAN TARIKH AKTIVITI PENDAFTARAN KURSUS SEMESTER 1 SIDANG AKADEMIK 2022/2023 (PERUBAHAN TARIKH AKTIVITI PENDAFTARAN KURSUS)

 

Mohon perhatian semua pelajar berhubung:-

i) Tarikh pendaftaran kursus adalah secara berperingkat mengikut tahun pengajian masing-masing.

ii) Aktiviti pendaftaran kursus adalah secara e-daftar menerusi portal http://campusonline.usm.my

iii) Syarat dan peraturan kursus boleh didapati melalui laman sesawang http://bpa.usm.my

Sekian, Terima kasih.

DEKAN
PUSAT PENGAJIAN SAINS KAJIHAYAT
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

School of Biological Sciences, 11800, Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang, Malaysia 
Tel : +604 - 653 3181  |  Fax : +604 - 654 XXXX  |  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  

Copyright © 2022 School of Biological Sciences, Universiti Sains Malaysia.