School of Biological Sciences |  Universiti Sains Malaysia

  • Home
  • Announcements
  • Syarahan Umum Pelantikan Profesor: Profesor Dato' Dr. Amirul Al-Ashraf Abdullah

Syarahan Umum Pelantikan Profesor: Profesor Dato' Dr. Amirul Al-Ashraf Abdullah

MAJLIS SYARAHAN UMUM PELANTIKAN PROFESOR Dekan resize

B.M.  

Sukacita dimaklumkan bahawa Pusat Pengajian Sains Kajihayat akan menganjurkan Majlis Syarahan Umum Pelantikan Profesor secara maya seperti berikut: 

YBhg. Profesor Dato' Dr. Amirul Al-Ashraf Abdullah  

Tajuk: Polimer Mikrob: Merungkai Rahsia Cupriavidus Sebagai Penghasil Biobahan untuk Kelestarian 

Tarikh             : 16 Mei 2023 (Selasa) 

Masa               : 10.00 pagi  

Platform         : Facebook Live USM 

                          (https://fb.me/e/1fvpwV4X6)  

                         Youtube, Universiti Sains Malaysia 

                         (https://youtube.com/live/1SF30egFslQ?feature=share

Sehubungan dengan itu, Pusat Pengajian berbesar hati menjemput YBhg. Datuk/Dato’/Prof./Prof. Madya/Dr./Tuan/Puan dan para pelajar untuk menghadiri Majlis Syarahan Umum Pelantikan Profesor yang tersebut. 

Kerjasama dan sokongan YBhg. Datuk/Dato’/Prof./Prof. Madya/Dr./Tuan/Puan menjayakan majlis ini amatlah dihargai dan didahulukan dengan ucapan terima kasih. 

Sekian, terima kasih. 

“MALAYSIA MADANI”   

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”  

Saya yang menjalankan amanah,  

PROFESOR MADYA DR. YAHYA MAT ARIP
Pengerusi
Jawatankuasa Syarahan Umum Pelantikan Profesor
Pusat Pengajian Sains Kajihayat
Universiti Sains Malaysia

B.I  

We are pleased to inform that the School of Biological Sciences will be hosting a Professorial Talk virtually to be delivered by: 

YBhg. Professor Dato' Dr. Amirul Al-Ashraf Abdullah  

Title: Microbial Polymer: Unravel The Secrets of Cupriavidus as Biomaterial Producer for Sustainability 

Date                : 16 May 2023 (Tuesday) 

Time               : 10.00 am 

Platform         : Facebook Live USM       

                          (https://fb.me/e/1fvpwV4X6)  

                         Youtube, Universiti Sains Malaysia 

                         (https://youtube.com/live/1SF30egFslQ?feature=share

All staffs and students are cordially invited.  

Your participation and support are very much appreciated. 

Thank you. 

ASSOCIATE PROFESSOR DR. YAHYA MAT ARIP
Chairman
Professorial Talk Committee 
School of Biological Sciences
Universiti Sains Malaysia

School of Biological Sciences, 11800, Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang, Malaysia 
Tel : +604 - 653 3181  |  Fax : +604 - 654 XXXX  |  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  

Copyright © 2022 School of Biological Sciences, Universiti Sains Malaysia.