Muat Turun

Hebahan Polisi dan Prosedur Am Pengurusan Kewangan PPSKH & USM

  1. Polisi dan Prosedur 01
  2. Polisi dan Prosedur 02
  3. Skim Insurans Pelajar USM_Borang tuntutan_Tuntutan biasa hospital
  4. Skim Insurans Pelajar USM_Taklimat
  5. Skim Insurans Pelajar USM_Terma Rujukan
  6. Skim Insurans Pelajar USM-Borang Tuntutan_Deklarasi Doktor

 

Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan PPSKH

1.  Pelan Tindakan Kecemasan Pusat Pengajian Sains Kajihayat
2.  Prosedur Pengurusan & Pelupusan Sisa Kimia (PPSKH/KKP/CW 03)
3.  Borang Pelupusan Sisa Kimia (PPSKH/KKP/CW 02)
4.  Garis Panduan Pelupusan Sisa Kimia (PPSKH/KKP/CW 01)
5.  Prosedur Pengurusan & Pelupusan Sisa Biologi (PPSKH/KKP/BW 01)
6.  Carta Alir Pembuangan Sisa Biologikal (PPSKH/KKP/BW 02)
7.  Prosedur Pengurusan dan Pelupusan Stok Bahan Kimia Tidak Digunakan/Terpakai (PPSKH/KKP/SBK 01)
8.  Borang Permohonan Pelupusan Stok Bahan Kimia Tidak Digunakan/terpakai  (PPSKH/KKP/SBK 02)
9.  Borang Pinjaman Kunci (PPSKH/KKP/KC 01)
10.Borang Bekerja Selepas Waktu Pejabat 
11. Label sisa kimia


Borang untuk pelajar PPSKH yang menjalani Latihan Industri

1. Borang format laporan teknikal

2. Borang Penilaian Latihan Industri 

3. Borang maklumbalas LI 2018 Bahasa Inggeris

4. Borang maklumbalas LI2018 Bahasa Melayu

5. Surat pengesahan status pelajar LI 2018 Bahasa Inggeris

6. Surat pengesahan status pelajar LI 2018 Bahasa MelayuSurat pengesahan status pelajar LI 2018 Bahasa Melayu

 

Borang untuk pelajar FYP

1. Prosedur Permohonan Pinjaman Radas, Bahan Kimia dan Barang Pakai Habis untuk Pelajar Projek Tahun Akhir PPSKH

2.Borang pinjaman radas, bahan kimia dan barang pakai habis2.Borang pinjaman radas, bahan kimia dan barang pakai habis

Gallery Demo

Demo Showcase     

    

Demo Showcase Box     

Demo Slider Center

Demo Slider Left

Demo Slideshow

Demo Wall Polaroid

    

Demo Wall Spotlight

    

Demo Wall Zoom